luty 2021

Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące przetargu p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 24.02.2021r. oraz 25.02.2021r. Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza generatory na napięciu średnim? Zdecydowana większość producentów dla silników kogeneracyjnych o mocy powyżej 2,0 MWe nie stosuje generatorów dla napięcia 0,4 kV. Odpowiedź: […]

Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące przetargu p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »

Schemat sieci ciepłowniczej w postępowaniu przetargowym p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

do pobrania [PDF]: Plan sieci

Schemat sieci ciepłowniczej w postępowaniu przetargowym p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po rezygnacji pierwotnie wybranego Oferenta dla zadania pn. : “Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po rezygnacji pierwotnie wybranego Oferenta dla zadania pn. : “Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021. Read More »

Zmiana terminów w postępowaniu przetargowym p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Dotyczy: zmiana terminów udzielania wyjaśnień, składania ofert oraz jawnego otwarcia ofert Ciepło-Jawor Sp. z o.o. informuje, że termin udzielania wyjaśnień Oferentom w postępowaniu przetargowym CJ/4/2021 został wydłużony do 03.03.2021r. do godz. 15.00. Termin składania ofert, został wyznaczony

Zmiana terminów w postępowaniu przetargowym p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »

Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące przetargu p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

  Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 22.02.2021r. Pytanie 1 Proszę o doprecyzowanie zakresu dla części AKPiA w zakresie koncepcji i projektu budowlanego – czy koncepcja ma posiadać szczegółowe rozwiązania z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szczegółowych rozwiązań z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów. Pytanie 2 Czy ramach projektu budowlanego konieczne jest uzgodnienie

Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące przetargu p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. : “Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021

[PDF]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. : “Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021 Read More »

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/4/2021 Określenie Zamawiającego CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor Kapitał zakładowy: 10 650 000 zł w całości wpłacony; NIP 695-139-63-54; REGON 390763879 strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33 Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »

Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/3/2021 Określenie Zamawiającego CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33 Nazwa przedmiotu zamówienia   Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze   Opis

Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021 Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content