Aktualności

[CJ/4/2022]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Jaworze.

[CJ/4/2022]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Jaworze. [DOC]: Ogłoszenie o zamówieniu CJ_4_2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3a Przynależność do grupy kapitałowej Załącznik nr 3b Owiadczenie

Czytaj więcej »

[CJ/17/2021]: Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024

[CJ/17/2021]: Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/17/2021 Zamawiający: CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor, strona www: cieplo-jawor.pl e-mail: biuro@cieplo-jawor.pl tel.: 76 870 40 33 Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)

Czytaj więcej »
Przewiń do góry Skip to content