[CJ/2/2024]: Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. J. Piłsudskiego 14 w Jaworze” wraz z formularzem ofertowym i zdjęciem – nr sprawy CJ/2/2024

[CJ/2/2024]: Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. J. Piłsudskiego 14 w Jaworze” wraz z formularzem ofertowym i zdjęciem [PDF]: Formularz ofertowy [PDF]: Ogłoszenie o zamówieniu [CJ/2/2024]: Odpowiedzi na pytania oferentów [PDF]: Odpowiedzi na pytania oferentów [CJ/2/2024]: Wytyczne i wymagania techniczne dla węzłów z roku 2017 dla CJ Jawor […]

[CJ/2/2024]: Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. J. Piłsudskiego 14 w Jaworze” wraz z formularzem ofertowym i zdjęciem – nr sprawy CJ/2/2024 Read More »