Taryfa

2022 r.

Taryfa obowiązująca od 14.05.2022 r.

Plik PDF

Szanowni Odbiorcy Ciepła Systemowego,

jako podmiot działający w branży rynku  ciepłowniczego  w szczególności naszą uwagę w obecnych czasach  pochłania postępujący  w bardzo szybkim tempie i na niespotykaną skalę wzrost cen paliwa do produkcji ciepła, kilkudziesięcioprocentowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. Zwracamy uwagę na trudną sytuację gospodarczą kraju, w jakiej przyszło nam funkcjonować, również na zakup drożejących reagentów dla  instalacji ochrony powietrza czy innych materiałów wykorzystywanych przy modernizacji/naprawach istniejących sieci i węzłów  cieplnych jaki wpływa na kondycję  finansową Spółki.

Niemniej jednak cały czas staramy się minimalizować wzrosty taryfy za ciepło dla naszych odbiorców, wprowadzając rozwiązania daleko idącej optymalizacji kosztowej produkcji i dystrybucji ciepła. Przy tak galopujących cenach składników wpływających na koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, nie sposób wyhamować wpływu powyższych podwyżek na finalne ceny produkcji i przesyłu ciepła dla naszych Odbiorców. Bezpieczeństwo środowiskowe i techniczne dostaw ciepła oraz sytuacja rynkowa dotycząca czynników cenotwórczych spowodowały  konieczność zmiany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła od 14 maja 2022r.

2022

Taryfa obowiązująca od 01.01.2022 r

2021

Taryfa obowiązująca od 23.10.2021 r.

2021

Taryfa obowiązująca od 11.06.2021 r

2020

Taryfa obowiązująca od 1 maja 2020

2019

Zmiana w Taryfie z dnia 9 lipca 2019

2018

Taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2018

Przewiń do góry Skip to content