Taryfa

2024 r.
Taryfa obowiązująca od 01.06.2024 r
2023 r.
Taryfa dla ciepła zawierająca maksymalną cenę dostawy ciepła od dnia 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. -są to ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej, powiększone o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. Poziom cen stosowanych przez Ciepło-Jawor Sp. z o.o. nie osiągnął poziomu cen maksymalnych. (ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295).
2023 r.

Taryfa dla ciepła z obniżonymi cenami i stawkami obowiązująca od 12.04.2023 r

2023 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 12.04.2023 r

2023 r.

Taryfa dla ciepła z rekompensatą obowiązująca od 09.02.2023 r.

2023 r.

Taryfa dla ciepła z rekompensatą obowiązująca od 04.01.2023 r do 08.02.2023 r.

2023 r.

Taryfa obowiązująca od 09.02.2023 r.

2023 r.

Taryfa obowiązująca od 04.01.2023 r.

2022 r.

Taryfa obowiązująca od dnia 01.09.2022 r.

2022

Taryfa obowiązująca od 14.05.2022 r.

2022

Taryfa obowiązująca od 01.01.2022 r

2021

Taryfa obowiązująca od 23.10.2021 r.

2021

Taryfa obowiązująca od 11.06.2021 r

2020

Taryfa obowiązująca od 1 maja 2020

2019

Zmiana w Taryfie z dnia 9 lipca 2019

2018

Taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2018

Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content