Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Jawor, dnia 19.11.2020 r. Nr sprawy: CJ/17/2020„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”. „Ciepło- Jawor” Sp. z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa w postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez: Uzasadnienie …

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022 Read More »