Dzień: 18 marca 2021

[CJ/2/2021]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Nr sprawy: CJ/2/2021 Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4               „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę …

[CJ/2/2021]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4” Read More »

Przewiń do góry Skip to content