[CJ/2/2021]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Nr sprawy: CJ/2/2021
  2. Nazwa przedmiotu zamówienia:


Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze
przy ul. Kuzienniczej 4

 

            „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

BSI Group Polska Sp. z o.o

Al. Solidarności 171

00-877 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

            Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie wymagań i kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Jawor, dnia 18.03.2021

 

[DOC]: Zawiadomienie o wyborze ofertyWS

[PDF]: Zawiadomienie o wyborze ofertyWS

Przewiń do góry Skip to content