Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/4/2021 Określenie Zamawiającego CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor Kapitał zakładowy: 10 650 000 zł w całości wpłacony; NIP 695-139-63-54; REGON 390763879 strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33 Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, …

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021 Read More »