[CJ/10/2023]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2x Dn65/140, 2xDn40/110 oraz 2xDn 32/110 wraz przejściem przez część podziemną garażu budynku wielorodzinnego (w technologii tradycyjnej 2xDn32) do pomieszczenia węzła ciepłowniczego przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 306/2) w Jaworze. ETAP I

[CJ/10/2023]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2x Dn65/140, 2xDn40/110 oraz 2xDn 32/110 wraz przejściem przez część podziemną garażu budynku wielorodzinnego (w technologii tradycyjnej 2xDn32) do pomieszczenia węzła ciepłowniczego przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 306/2) w Jaworze. ETAP I [DOC]:Ogłoszenie o zamówieniu CJ_10_2023 Wrocławska Etap I – kopia [PDF]: Ogłoszenie o zamówieniu CJ_10_2023 [PDF]: Opis techniczny Wrocławska …

[CJ/10/2023]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2x Dn65/140, 2xDn40/110 oraz 2xDn 32/110 wraz przejściem przez część podziemną garażu budynku wielorodzinnego (w technologii tradycyjnej 2xDn32) do pomieszczenia węzła ciepłowniczego przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 306/2) w Jaworze. ETAP I Read More »