[CJ/07/2023]: Zapytanie ofertowe – „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”

[CJ/07/2023]: Zapytanie ofertowe – „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025” OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy CJ/07/2023   Określenie Zamawiającego CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor Nip: 695-13-96-354 strona www: www.cieplo-jawor.pl e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl tel.: 76 870 40 33   Osoby uprawnione do kontaktów: Kierownik projektu-Małgorzata Biegańska: …

[CJ/07/2023]: Zapytanie ofertowe – „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025” Read More »