[CJ/4/2022]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Jaworze.

[CJ/4/2022]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Jaworze. [DOC]: Ogłoszenie o zamówieniu CJ_4_2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3a Przynależność do grupy kapitałowej Załącznik nr 3b …

[CJ/4/2022]: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Jaworze. Read More »