[31.03.2021]: Awaria na zasilaniu ciepłociągu

W związku z koniecznością usunięcia awarii na zasilaniu ciepłociągu w dniu 31.03.2021 wystąpią przerwy w dostawie c.o. i c.w.u.  przy ul. Stalowej , ul. Metalowców oraz ul. Szpitalnej. Planowana godzina usunięcia awarii: 18.00