Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. : “Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/21/2020