Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty

 

1.     
Nr sprawy: CJ/16/2020

2.     
Nazwa przedmiotu zamówienia:


Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1
przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

 

            „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w
przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę, jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

S-Z Instal
Sebastian Zając, ul. Legnicka 19/8 w Lubinie

Uzasadnienie wyboru:

            Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie wymagań i kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowy.

załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]:

Przewiń do góry Skip to content