Odpowiedzi na pytania Oferentów wraz ze zdjęciami dotyczące przetargu p.n. ” Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

Jawor, dn. 09-03-2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów

Pytanie 1

Jaki system DCS stosowany jest na ul. Kuzienniczej oraz czy nowo powstająca automatyka ma być zintegrowana z tym systemem (w jakim stopniu)? Czy rozbudowa/adaptacja istniejącego systemu (na Kuzienniczej) także wchodzi w zakres projektu?

Odpowiedź:
Ciepłownia na Kuzienniczej wyposażona jest w system wizualizacji PRO 2000. W projekcie należy zapewnić współpracę systemów w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej i projektowanej elektrociepłowni przy ul. Moniuszki. W dyspozytorni  przy ul Moniuszki należy zapewnić podgląd i sterowanie obu kotłowni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolektorów słonecznych umieszczonych bezpośrednio na ziemi np. w miejscu byłego składowiska węgla, w przypadku określania zbyt małej nośności istniejących elementów konstrukcyjnych budynku?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podkonstrukcji wzmacniającej połać dachową dla obciążenia od kolektorów słonecznych mocowaną do istniejących elementów konstrukcyjnych budynku w przypadku określania zbyt małej nośności obiektu? – może to wynikać z generowanych przez kolektory zaspy śnieżne na dachu

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie  4

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów spalinowych prowadzących od JK mocowanych do istniejącej konstrukcji komina zewnętrznego?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie  5

Prosimy o przesłanie zdjęcia z pomieszczenia dwóch stacji transformatorowych  SN/0,4 – najlepiej aby zdjęcie obejmowało całe pomieszczenia.

Odpowiedź:
Zdjęcia w załączniku oraz na stronie internetowej Spółki www.cieplo-jawor.pl

 

[doc]: Odpowiedzi na pytania oferentów 09.03.2021

[PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 09.03.2021

Przewiń do góry Skip to content