[Ogłoszenie wyników]: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” – CJ/13/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Jawor, dnia 17.09.2020 r.

Nr sprawy: CJ/13/2020
Przedmiot zamówienia:


,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).”
„Ciepło-Jawor” Spółka z o.o., niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP: 1070001525

Uzasadnienie wyboru :
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert (najwyższa ilość punktów) określonych w zapytaniu ofertowym.

Poniżej porównanie złożonych ofert :

Nazwa firmy Ocena punktowa
Investors TFI S.A. 93,74
Pekao TFI S.A. 64,13
BNP Paribas TFI S.A 56,54
TFI Allianz Polska S.A. 44,48

W wyniku przeprowadzonej analizy komisja przetargowa odrzuciła oferty od następujących oferentów z powodu braku obowiązkowych dokumentów, które powinna zawierać oferta: AXA TFI S.A., TFI PZU S.A., PKO TFI S.A., NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.

do pobrania:  Zawiadomienie o wyborze oferty PPK
plik [PDF]

Przewiń do góry Skip to content