KOMUNIKATY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Komunikat 1

Informujemy że dane osobowe klientów z którymi Spółka zawarła umowy na dostarczanie ciepła są przetwarzane przez Spółkę tylko w celu z wykonywania tych umów. Dane te są przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikat 2

Administratorem Danych Osobowych jest CIEPŁO – JAWOR sp. o.o. z siedzibą w ul. Moniuszki 2A , 58-400 Jawor.

Uwagi o ewentualnych naruszeniach przy przetwarzaniu danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail     dane@cieplo-jawor.pl