Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Nitkiewicz

Wiceprzewodniczący

Dariusz Bury

Członek

Tomasz Grydziuszko

Zarząd

Prezes Zarządu

Tomasz Panasiuk

 

KRS

SCHEMAT