Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Dudkowski

Wiceprzewodniczący

Dariusz Bury

Członek

Agnieszka Strzemińska Rapacz

Zarząd

Prezes Zarządu

Wiesław Nitkiewicz

 

KRS

SCHEMAT